Paslaugų teikimo sąlygos

1. Šios taisyklės nustato pirkėjui parduodamų prekių grąžinimo ir keitimo tvarkos bendruosius reikalavimus.

2. Nekokybiškos prekės grąžinamos ir keičiamos vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis taiskylėmis.

3. Norėdamas grąžinti prekes Pirkėjas tai gali padaryti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas pardavėją elektroniniu paštu: info@medasle.lt arba telefonu: +370 614 72747 ( I-V nuo 9:00 – 18:00 val) nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis. Jei pirkėjas atsisako užsakymo, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos.

4. Jeigu Pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės maisto produkto prekė, kol nesibaigė prekės galiojimo terminas, pirkėjas savo pasirinkimu turi teisę:

4.1. Reikalauti, kad prekė būtų pakeista į tokią pat, kaip buvo užsakyta, tinkamos kokybės prekę;

4.2. Atitinkamai sumažinti kainą;

4.3. Grąžinti prekę Pardavėjui ir reikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus, neįskaitant kainos už užsakymo pristatymą.

5. Šių taisyklių 4 punkte nustatytomis teisėmis Pirkėjas taip pat gali pasinaudoti ir tuo atveju, jeigu jam bus parduota prekė, kurios tinkamumo naudoti terminas pasibaigęs.

6. Prekes grąžina Pirkėjas savo sąskaita ir transportu, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl jos kokybės arba dėl Pardavėjo kaltės gauta ne ta prekė. Netinkamos prekės keičiamos ar grąžinamos prekės Pardavėjo nurodytu adresu. Pirkėjas Pardavėjui turi pateikti raštišką prašymą grąžinimui ir prekę. Prašyme nurodoma prekės trūkumai ir Pirkėjo pasirinktas vienas iš šių taisyklių 4 punkte nurodytų reikalavimų. Prie prašymo pridedama prekių pirkimo sąskaita arba kitas prekės pirkimą-pardavimą patvirtinantis dokumentas.

7. Pardavėjui gavus grąžinamas prekes ir įvertinus jų kokybę, per 14 dienų nuo prekių gavimo grąžinama pinigų suma už prekę ir prekės pristatymo išlaidas. Jeigu grąžinama tik dalis buvusio užsakymo prekių, pristatymo išlaidos nėra grąžinamos.

8. Jeigu pirkėjas nepateikia pirkimo sąskaitos arba kito nustatyta tvarka išduodamo prekės pirkimą-pardavimą patvirtinančio dokumento, vykdomi kiti Pirkėjo nurodyti šių taisyklių 3 punkto reikalavimai arba prekė keičiama tik Pardavėjui sutikus.

9. Grąžinant gautą neteisingą prekę ir/ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes pakeisti tinkamomis prekėmis.

10. Grąžinama prekė turi būti:

– originalioje tvarkingoje pakuotėje;

– neatidaryta ar neatplėšta pakuote, ar neatsukta, nepažeista gamykline apsaugine etikete (pvz plastikinis buteliukas ar popierinė pakuotė);

– nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir k. t.);

– pilnos komplektacijos.